Disclaimer

Algemeen

Flink Consultants- Onafhankelijk energieadvies (KvK: 70667381), hierna te noemen Flink Consultants, verleent u hierbij toegang tot www.flinkconsultants.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Flink Consultants en derden zijn aangeleverd. Flink Consultants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Flink Consultants.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flink Consultants. In het bijzonder zijn alle afbeeldingen en technische gegevens op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Flink Consultants. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flink Consultants, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Flink Consultants (KvK: 70667381) verleent u hierbij toegang tot www.flinkconsultants.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Flink Consultants en derden zijn aangeleverd. Flink Consultants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Flink Consultants. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flink Consultants.